Dziś jest piątek, 03.07.2020, imieniny Anatola, Jacka
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna » Aktualności » Powiatowy Konkurs Fotograficzny "WIEŚ PIĘKNIEJSZA OD MIASTA"

Powiatowy Konkurs Fotograficzny "WIEŚ PIĘKNIEJSZA OD MIASTA"

Powiatowy Konkurs Fotograficzny "WIEŚ PIĘKNIEJSZA OD MIASTA"

 

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Czachulec oraz Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „WIEŚ PIĘKNIEJSZA OD MIASTA”.  Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności obszarów wiejskich w  powiecie tureckim. Konkurs ma zachęcić do zainteresowania się tematyką wsi i folkloru oraz ukazać istotną rolę wsi w życiu człowieka.
Wystawa prac, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas festynu w Czachulcu Starym dnia 28 lipca 2013 r.

Zasady uczestnictwa:

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących się  amatorsko fotografią.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub  prawnych opiekunów.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu  od 1 do 5 zdjęć.

Wymagany format fotografii 20x30 cm– wykonanych dowolną techniką wykonania (odbitki czarno-białe lub kolorowe), do zdjęć należy dołączyć wersję elektroniczną w formacie jpg na płycie CD, w rozmiarze nie mniejszym niż 2 MB .

Każde ze zgłoszonych do konkursu zdjęć powinno być na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz opatrzone numerem (od 1 do 5), w przypadku złożenia przez jednego autora kilku prac.

Do zgłoszonych do konkursu zdjęć należy złożyć wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 1.

Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że :

  1. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wymogów publikacji w formie druku.
  2. przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02 1994 r.; Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
  3. zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane.
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych : imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z póź. zm.).

Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Termin składania prac upływa 23 lipca 2013 r.

Prace należy przesłać adres Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne wsi Czachulec, Czachulec Stary 22, 62-709 Malanów lub Centrum Kultury i Sztuki, Malanów ul Kaliska 2, 62-709 Malanów z dopiskiem „ Wieś piękniejsza od miasta ” lub osobiście  złożyć w siedzibie organizatorów.

 


Pozostałe aktualności